Trụ bảo vệ lan can bằng đá phát sáng cho mọi công trình

Trụ bảo vệ lan can phát sáng cung cấp cho công trình nhà phố, công viên, trang trí trên hành lang đường bộ, trung tâm thương mại, khu dân cư.
Sản phẩm phát sáng vào ban đêm làm tăng giá trị và tôn vinh vẻ đẹp cho khu dân cư sinh sống tạo ra một trào lưu mới rất văn minh và hiện đại.


Trụ bảo vệ lan can phát sáng bằng đá hình trụ tròn có D=500 mm.Trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá hình trụ tròn trang trí vách ngăn có D=500 mm.Trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá hình trụ trang trí hành lang nhà có D=500 mm.Trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá trang trí trước trung tâm thương mại có D=500 mm.Trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá trụ cây có D=230 mm.Trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá trụ cây trang trí hành lang  có D=230 mm.Trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá trụ cây trang trí trung tâm thương mại có D=230 mm.Trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá trụ cây trang trí trên đường có D=230 mm.


Kích thước loại trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá loại trụ tròn 


Kích thước loại trụ bảo vệ lan can phát sáng làm bằng đá loại trụ đứng

Gửi phản hồi