Công trình đang bảo trì PCCC CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM

Hạng mục: BẢO TRÌ KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Công trình: CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VIỆT NAM
Địa điểm: ẤP THUẬN HÒA, XÃ TRUÔNG MÍT, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TINH TÂY NINHGửi phản hồi