Nhà xưởng khu công nghiệp Thành Thành Công đã thực hiện

Thi công xây dựng nhà xưởng khu công nghiệp Thành Thành Công đã thực hiện phân xưởng 8 hec ta.Hình ảnh quá trình thực hiện xây dựng nhà xưởng 


 

Gửi phản hồi