Cọc xi măng đất giải pháp giảm chi phí cho nền móng công trình

Cọc xi măng đất là giải pháp xử lý đất yếu bằng cách sử dụng máy móc để trộn tại chỗ đất tự nhiên với xi măng (có thể kết hợp cả phụ gia) để tạo ra các cọc có đặc tính cơ học cải thiện so với đất tự nhiên, từ đó tính chất cơ học của toàn bộ nên đất được cải thiện giúp tăng độ ổn định và giảm độ lún cho nền đất.

Để tạo ra cọc xi măng đất thì về cơ bản người ta sử dụng những cần khoan được gắn vào các mô tơ công suất lớn và được treo trên trục dẫn của xe khoan. Trên thân của cần khoan có gắn các cánh trộn. Khi trục khoan quay thì các cánh trộn sẽ đánh tơi đất và nhào trộn đất với chất gia cố được phun ra từ các lỗ bố trí trên thân của cánh khoan.

Có hai công nghệ thi công là trộn khô và công nghệ trộn ướt. Công nghệ trộn khô ra đời trước, sử dụng chất kết dính là xi măng bột, xi măng bột được đưa vào đất nền bằng khí nén. Công nghệ trộn ướt sử dụng chất kết dính là vữa xi măng. Xi măng được trộn với nước theo tỷ lệ định trước tạo thành vữa xi măng, sau đó vữa xi măng được đưa vào đất nền bằng máy bơm.


Ưu nhược điểm

1. Ưu điểm:

  • Cọc xi măng đất nhanh, ngoài ra nền đất yếu sau khi xử lý bằng cọc xi măng đất thường có độ lún còn lại nhỏ nên không tốn vật liệu đắp bù lún và không phải chờ nền đất cố kết, do đó tiến độ xây dựng được đẩy nhanh.
  • Có thể xử lý cục bộ một lớp đất nào đó của địa tầng.
  • Có thể thi công trong điều kiện ngập nước.
  • Thi công với độ ồn và độ rung nhỏ nên có thể áp dụng cả trong đô thị.

2. Nhược điểm:

  • Thiết bị thi công công kềnh, nặng nề đặc biệt là khi cần thi công cọc có chiều dài lớn.

Phạm vi áp dụng

  • Xử lý được hầu hết các loại đất yếu, trừ đất có hàm lượng hữu cơ cao.

Thi công

1. Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 9403:2012 – Gia cố nền đất yếu - Phương pháp trụ đất xi măng

2. Vật liệu thi công

  • Xi măng: có thể sử dụng các loại xi măng thương mại trên thị trường, nên sử dụng các loại xi măng chuyên dụng cho xử lý đất và xi măng bền sulfat khi thi công tại vùng có nước mặn.
  • Nước: có thể sử dụng nước sinh hoạt thông thường.

3. Quy trình thi côngGửi phản hồi